СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЖИ АЙ АКАУНТ

Контакти:

Офис: гр. Шумен, бул. "Славянски" №13, вх.Б, ет.2

GSM: 0885 044 108

office@giaccount.com


За насЗА ДЖИ АЙ АКАУНТ ДЖИ АЙ АКАУНТ е специализирано счетоводно предприятие, което предоставя професионални услуги в сферата на счетоводното обслужване, данъчните консултации, администрирането на личен състав и възнагражденията на своите клиенти.  Мисията на Джи Ай Акаунт е да създаде спокойствие на клиентите си, като им помага да управляват своите финансово-счетоводни процеси с качествени услуги. Нашият екип е с богат опит в счетоводството на производствени предприятия от секторите на хранително-вкусовата промишленост, леката и тежката промишленост, търговията с бързооборотни стоки и горива, строителни предприятия и фирми в сферата на услугите. Именно този опит ни е научил, че в...


ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ


Управление на всички дейности

Управление на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите, от първо...

Изготвяне и поддържане

Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство администра...

Консултации

Консултации по всички трудово-правни и административни въпроси, свързани със служителите ...


КАРТА