СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЖИ АЙ АКАУНТ

Счетоводни услуги

Месечно осчетоводяване

Месечно осчетоводяване на първичните счетоводни документи, съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство и Националните или Международните счетоводни стандарти;