СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЖИ АЙ АКАУНТ

Изготвяне и поддържане

Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени в трудовите правоотношения;