СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЖИ АЙ АКАУНТ

ЗА НАС

ЗА ДЖИ АЙ АКАУНТ

ДЖИ АЙ АКАУНТ е специализирано счетоводно предприятие, което предоставя професионални услуги в сферата на счетоводното обслужване, данъчните консултации, администрирането на личен състав и възнагражденията на своите клиенти. 

Мисията на Джи Ай Акаунт е да създаде спокойствие на клиентите си, като им помага да управляват своите финансово-счетоводни процеси с качествени услуги.

Нашият екип е с богат опит в счетоводството на производствени предприятия от секторите на хранително-вкусовата промишленост, леката и тежката промишленост, търговията с бързооборотни стоки и горива, строителни предприятия и фирми в сферата на услугите.

Именно този опит ни е научил, че всеки бизнес, в съвременните икономически условия, има своята уникалност. Именно затова се стремим в пълна степен да задоволим Вашите специфични нужди във финансово-счетоводната му част, управлението на човешките ресурси и ТРЗ.