СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ДЖИ АЙ АКАУНТ

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

  • Данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси, в областта на счетоводното и данъчно законодателство;
  • Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица;
  • Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
  • Представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки и съдействие при изготвянето и подаването на декларации, както и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация;